Zijn er voorwaarden verbonden aan het kiezen van een sociaal VAPZ?

Al wie toetreedt tot het sociaal VAPZ geniet van de eerder vermelde bijkomende waarborgen*. Deze waarborgen zijn verworven voor een jaar op voorwaarde dat 10% van de bijdrage gestort werd in de loop van het voorgaande jaar (met een minimum van 100,00 € per jaar).

*zie punt 3 van de FAQ

< terug naar FAQ