FAQ VAPZ

 1. Wat is het verschil tussen een gewoon VAPZ en een sociaal VAPZ?
 2. Wat zijn de bijkomende voordelen van een sociaal VAPZ?
 3. Wat houden de bijkomende waarborgen van een sociaal VAPZ in?
 4. Zijn er voorwaarden verbonden aan het kiezen van een sociaal VAPZ?
 5. Hoe bereken ik mijn jaarlijkse maximale bijdrage?
 6. Waar vind ik makkelijk mijn beroepsinkomen van 3 jaar terug?
 7. Wat is het verschil tussen een overdraagbaar contract en een niet-overdraagbaar contract?
 8. Wanneer kan ik de overdraagbaarheid van mijn contract wijzigen?
 9. Hoe haal ik het hoogste rendement uit mijn bijdragen?
 10. Ik heb reeds een groepsverzekerings- of IPT-contract. Is dit cumuleerbaar met een VAPZ-contract?
 11. Wat is de 80%-regel?
 12. Waarom zou een VAPZ voordeliger zijn dan een groepsverzekerings- of IPT-contract?
 13. Kan ik het VAPZ cumuleren met pensioensparen of een levensverzekering?
 14. Waarom zou het VAPZ interessanter zijn dan pensioensparen of een levensverzekering?
 15. Welk voordeel heb ik bij het aangaan van een vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen bij de Voorzorgskas?
 16. Wat zijn de gevolgen of sancties indien ik teveel stort?
 17. Wat gebeurt er met mijn contract bij vervroegd pensioen?
 18. Hoe wordt het kapitaal op het einde van het contract belast?
 19. Geniet mijn VAPZ-contract elk jaar een winstdeelneming?
 20. Wie kan een VAPZ-contract afsluiten?
 21. Ik ben beginnend zelfstandige. Ik had 3 jaar geleden geen inkomen. Kan ik ook een VAPZ afsluiten?
 22. Ik ben aangesloten bij een ander pensioenorganisme voor mijn VAPZ-sparen. Is het mogelijk om over te stappen naar een andere pensioeninstelling?
 23. Ik zet mijn activiteiten verder onder de vorm van een bedrijf. Kan ik nog verder bijdragen?
 24. Wat te doen in geval van een klacht of een geschil?