Wat is de 80%-regel ?

Zowel voor groepsverzekerings- of IPT-contract geldt de 80%-regel. Het wettelijk pensioen en de aanvullende (bedrijfs)pensioenen samen mogen niet hoger zijn dan 80% van de laatste brutobezoldiging.

De premies zijn slechts aftrekbaar in die mate dat het pensioen dat opgebouwd wordt via het VAPZ, samen met het wettelijke pensioen op jaarbasis niet groter zijn dan 80% van de brutobezoldiging van het lopende jaar. Let wel, de brutobezoldiging waarmee rekening gehouden wordt, is de jaarbezoldiging voor aftrek van de bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen. Hoe hoger het loon, hoe meer premies er fiscaal afgetrokken kunnen worden.

< terug naar FAQ