Zelfstandige

Kristen, zelfstandige met VAPZ-contract

Kristin, 30 jaar, heeft net haar eigen digitaal marketingbureau opgestart. Ze ging niet over een nacht ijs voor ze de stap naar het zelfstandigen statuut nam. Dankzij een goede pensioenplanning waarin ook een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen werd opgenomen, durft ze toch al te dromen van een rustige oude dag in een appartementje aan zee.

Stel dat Kristin op het einde van haar carrière en voor haar pensionering, 75.000 € per jaar verdient en dat zij gedurende 37 jaar een premie van 2.000 € stortte in haar VAPZ contract.*

 

Wat ontvangt Kristin dan op het einde van de overeenkomst op 67 jaar?**
Haar minimum rustpensioen (volledige loopbaan) zal 12 x 1.266,36 € of 15.196,38 € / jaar bedragen ofwel haar vervangend inkomen zal slechts 20,26 % van haar inkomen vóór haar pensioen bedragen.
Daar bovenop krijgt zij een aanvullend pensioen van 6.928,67 € / jaar (kapitaal van 86.023,45 € + winstdeelname van 17.906,56 € = 103.930,01 € verdeeld over 15 jaar***).

VAPZ in combinatie met het wettelijk pensioen doet het vervangend inkomen stijgen met 29,50 %.

Bereken voor uzelf wat een gewoon VAPZ voor u kan betekenen.

*Naast een gewoon VAPZ contract bestaat ook de mogelijkheid om een sociaal VAPZ contract af te sluiten.
**Simulatie (basis 67 jaar): berekeningsdatum 01.07.2020, gewoon VAPZ met overlijdensdekking, een rendement van 1,10% rekening houdend met 3% kosten/jaar en schatting winstdeelname 1%.
***Gemiddeld leeft de Belg nog ongeveer zo’n 15 jaar na de pensioenleeftijd. In ons voorbeeld delen we dus het ontvangen kapitaal van 103.930
,01 € door de factor 15 en krijgen we een bedrag van 6.928,67 €.