Wie kan een VAPZ-contract afsluiten?

  • Alle zelfstandigen in hoofd- en bijberoep, al dan niet bedrijfsleider in een vennootschap
  • De helpende echtgeno(o)t(e)en, in het maxistatuut

< terug naar FAQ