Werking

De Voorzorgskas wordt bestuurd door 4 organen

  • de algemene vergadering
  • de raad van bestuur
  • het directiecomité
  • het dagelijks bestuur

De raad van bestuur is samengesteld uit ten hoogste 20 leden, die op voordracht van de Orde van Vlaamse balies, l’Ordre des barreaux francophones et germanophone en de Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders, door de algemene vergadering onder de gewone leden worden verkozen.

 

De leden van de raad van bestuur per 27/05/2021

Orde van Vlaamse Balies
Stafhouder Albert COPPENS (Dendermonde)
Meester Katrien CRAUWELS (Provincie Antwerpen)
Meester Sandra LODEWIJCKX (Brussel)
Meester Véronique PERTRY (Brussel)
Meester Gracy SAERENS (Dendermonde)
Stafhouder Brigitte VANDER MEULEN (West-Vlaanderen)
Stafhouder Kathleen VERCRAEYE, Voorzitter (Brussel)

Ordre des Barreaux francophones et germanophone
Maître Pierre Philippe HENDRICKX (Bruxelles)
Maître Yves KEVERS (Liège)
Maître Cédric LEFEBVRE (Bruxelles)
Le Bâtonnier Bernard MAIRIAUX (Mons)
Le Bâtonnier Stéphanie MOOR (Eupen)
Maître Yves PRINTZ (Namur)

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders / Chambre Nationale des Huissiers de Justice
Maître Jean-Fabien DE CLERCQ (Hainaut)
Meester Hans van HAM (Brussel)

Onafhankelijke Bestuurder
Maître Patrick VAN DAMME, Ondervoorzitter (Bruxelles)

Het directiecomité benoemd door de raad van bestuur

Meester Hans van HAM
(Nat. Kamer GDW)

Stafhouder Albert COPPENS
(Dendermonde)

Maître Yves KEVERS
(Liège)

V. PERTRY

Meester Véronique PERTRY, voorzitter
(Brussel)

Meester Patrick VAN DAMME
(Bruxelles)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meester Katrien CRAUWELS
(Provincie Antwerpen)

De heer Casper VERBEEK
Algemeen directeur

 

Medewerkers Voorzorgskas

 

Christine TONNEAU,
Chief management assistant

Celina RIBEIRO,
Management assistant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ester LUYSSAERT,
Management assistant