Wat zijn de gevolgen of sancties indien ik teveel stort?

Voor de berekening van het belastingvoordeel komt enkel uw maximumplafond in aanmerking. Bijvoorbeeld : uw plafond is 1.500,00 € maar u stort in werkelijkheid 2.000,00 €. U overschrijdt uw plafond met 500,00 €. Dit bedrag zal dan niet in aanmerking komen voor het berekenen van het belastingvoordeel. Wat het belastingvoordeel betreft, de bijdrage in het kader van een VAPZ-contract wordt afgetrokken van de hoogste inkomensschijf.

< terug naar FAQ