Wat is het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)?

Een Vrij Aanvullend Pensioen is voor alle zelfstandigen de eerste maatregel om later het wettelijke pensioen aan te vullen. U betaalt geen premietaksen en u kan het VAPZ combineren met andere vormen van aanvullende pensioenopbouw zoals een Individuele Pensioentoezegging (IPT), een groepsverzekering en pensioensparen.

De Voorzorgskas biedt u 2 opties aan:

Gewoon VAPZ

Het gewoon VAPZ is een fiscaal voordelige pensioenopbouw voor zelfstandigen. Kenmerken zijn:

  • vrije keuze van uw jaarlijkse bijdrage : voor 2020 tussen  250,00 € en 3.291,30€
  • uw plafond voor 2020: 8,17% van het geïndexeerd netto belastbaar beroepsinkomen van 2017
Sociaal VAPZ

Het sociaal VAPZ biedt een bijkomende fiscale aftrek van 15%, gekoppeld aan bijkomende waarborgen (solidariteitsreglement).
Kenmerken zijn:

  • vrije keuze van uw jaarlijkse bijdrage: voor 2020 tussen 1.000,00 € en 3.786,81 €
  • uw plafond voor 2020: 9,40% van het geïndexeerd netto belastbaar beroepsinkomen van 2017
  • bijkomende waarborgen : (in samenwerking met CURALIA – met medische vragenlijst –, gezien een bestaand medisch probleem niet in aanmerking komt bij een eventuele tussenkomst)

•    bij overlijden
•    bij invaliditeit ingevolge ziekte
•    bij invaliditeit ingevolge ongeval
•    bij werkongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval of zwangerschap
•    bij moederschap

 

U hebt eveneens de keuze tussen een:

Overdraagbaar contract
(met overlijdensdekking)

Bij een contract met overlijdensdekking duidt u een begunstigde aan die bij uw overlijden vóór de wettelijke pensioenleeftijd de verworven reserve op datum van uw overlijden ontvangt.

Niet-overdraagbaar contract
(zonder overlijdensdekking)

Een contract zonder overlijdensdekking houdt in dat er niets uitgekeerd wordt bij uw overlijden vóór de wettelijke pensioenleeftijd (groter risico = meer opbrengst).