Wat houden de bijkomende waarborgen van een sociaal VAPZ in?

  • aanvullende dekking bij overlijden bovenop de beschikbare door u gespaarde reserve. Zij staat in functie van uw leeftijd en de gestorte bedragen: de rechthebbenden aangeduid in het contract ontvangen een bedrag dat overeenstemt met het gemiddelde van de stortingen uitgevoerd gedurende de laatste drie jaren vermenigvuldigd met het aantal jaren tot de leeftijd van 65 jaar
  • verderzetting van de betaling van de premies bij invaliditeit van meer dan één jaar : het gemiddelde van de stortingen voor de laatste drie jaren wordt verder gestort op uw contract tot de leeftijd van 65 jaar
  • dagvergoeding bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte, ongeval of complicaties bij zwangerschap. Na een niet-vergoede periode van 30 dagen, wordt een vergoeding uitbetaald gedurende maximum één jaar a rato van 5 dagen per week. Het bedrag van de vergoeding is in functie van het gemiddelde van de stortingen uitgevoerd op het contract gedurende de laatste drie jaren. De vergoeding bedraagt 10,00€ per dag voor een gemiddelde storting tot 1.000,00€ en stijgt met 5,00€ per dag per bijkomende schijf van 500,00€ bovenop de 1.000,00€
  •  moederschapsuitkering: 100,00 €

< terug naar FAQ