Wie kan een VAPZ-contract afsluiten?

  • Alle zelfstandigen in hoofd- en bijberoep, al dan niet bedrijfsleider in een vennootschap
  • De meewerkende echtgeno(o)t(en), in het maxistatuut
Een VAPZ-contract is ook met andere pensioenformules te combineren
  • Pensioensparen (max. 940,00 € met een beperkt fiscaal voordeel)
  • Lange termijnsparen (levensverzekeringspremies – max. 2.260,00 € met een beperkt fiscaal voordeel)
  • Groepsverzekering en individuele pensioentoezegging voor zelfstandige bedrijfsleiders (binnen de 80%-grens)