Advocaat-stagiair

Marc, 24 jaar, is stagiair-advocaat en staat aan het begin van zijn carrière. Pensioen is voor hem nog ver weg en toch opteerde hij nu al voor een VAPZ.Marc, 24 jaar, staat als stagiair bij een internationaal kantoor, aan het begin van zijn carrière. Pensioen is voor hem nog ver weg en toch opteerde hij nu al voor een VAPZ.

Stel dat Marc op het einde van zijn carrière en net vóór zijn pensionering, 75.000 € per jaar verdient en dat hij gedurende 43 jaar een premie van 2.000 € stortte in zijn VAPZ contract.*

 

Wat ontvangt Marc dan op het einde van de overeenkomst op 67 jaar?**
Zijn minimum rustpensioen (volledige loopbaan) zal 12 x 1.266,36 € of 15.196,38 € / jaar bedragen ofwel zijn vervangend inkomen zal slechts 20,26 % van zijn inkomen vóór zijn pensioen bedragen.
Daar bovenop krijgt hij een aanvullend pensioen van 8.674,93 € / jaar (kapitaal van 103.941,25 € + winstdeelname van 26.182,70 € = 130.123,95 € verdeeld over 15 jaar***).

VAPZ in combinatie met het wettelijk pensioen doet het vervangend inkomen stijgen met 31,83 %.

Bereken voor uzelf wat een gewoon VAPZ voor u kan betekenen.

 

Wat is de impact van een VAPZ met een pensioenkapitaal op 67 jaar als vervangingsinkomen?

 

*Naast een gewoon VAPZ contract bestaat ook de mogelijkheid om een sociaal VAPZ contract af te sluiten.
**Simulatie (basis 67 jaar): berekeningsdatum 01.01.2020, gewoon VAPZ met overlijdensdekking, een rendement van 1,35 % rekening houdend met 3 % kosten/jaar en schatting winstdeelname 1 %.
***Gemiddeld leeft de Belg nog ongeveer zo’n 15 jaar na de pensioenleeftijd. In ons voorbeeld delen we dus het ontvangen kapitaal van 130.123,95 € door de factor 15 en krijgen we een bedrag van 8.674,93
 €.