Advocaat-vennoten

Marleen, advocaat met VAPZ-contractMarleen, 42 jaar, is vennoot in een middelgroot kantoor. Een VAPZ is alvast een eerste stap in haar pensioenplanning.Marleen, 42 jaar, is vennoot in een middelgroot kantoor. Ondanks haar mooie inkomen heeft ze niet echt veel ruimte om voor een aanvullend pensioen te sparen. Een VAPZ is alvast een eerste stap in haar pensioenplanning.

Stel dat Marleen op het einde van haar carrière en net vóór haar pensionering, 75.000 € per jaar verdient en dat zij gedurende 25 jaar een premie van 2.000 € stortte in haar VAPZ contract.*

 

Wat ontvangt Marleen dan op het einde van de overeenkomst op 67 jaar?**
Haar minimum rustpensioen (volledige loopbaan) zal 12 x 1.266,36 € of 15.196,38 € / jaar bedragen ofwel haar vervangend inkomen zal slechts 20,26 % van haar inkomen vóór haar pensioen bedragen.
Daar bovenop krijgt zij een aanvullend pensioen van 4.025,89 € / jaar (kapitaal van 53.521,27 € + winstdeelname van 6.867,08 € = 60.388,35 € verdeeld over 15 jaar***).

VAPZ in combinatie met het wettelijk pensioen doet het vervangend inkomen stijgen met 25,63 %.

Bereken voor uzelf wat een gewoon VAPZ voor u kan betekenen.

 

Wat is de impact van een VAPZ met een pensioenkapitaal op 67 jaar als vervangingsinkomen?

*Naast een gewoon VAPZ contract bestaat ook de mogelijkheid om een sociaal VAPZ contract af te sluiten.
**Simulatie (basis 67 jaar): berekeningsdatum 01.01.2020, gewoon VAPZ met overlijdensdekking, een rendement van 1,35% rekening houdend met 3% kosten/jaar en schatting winstdeelname 1%.
***Gemiddeld leeft de Belg nog ongeveer zo’n 15 jaar na de pensioenleeftijd. In ons voorbeeld delen we dus het ontvangen kapitaal van 60.388,35 € door de factor 15 en krijgen we een bedrag van 4.025,89 €.