POZ – waarom?

Waarom uw Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen bij de Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen OFP ?

 

  • Vrije keuze van uw premie binnen bepaalde fiscale grenzen.
  • De gestorte premies worden collectief belegd en het nettorendement wordt trimestrieel aan uw pensioenreserves toegevoegd.
  • Bij overlijden vóór de pensioenleeftijd worden de opgebouwde reserves uitgekeerd aan uw aangeduide begunstigde.

 

Fiscale voordelen

  • U geniet van een belastingvermindering van 30 % (in overeenstemming met
    de 80 %-regel)
  • Uw pensioenkapitaal wordt belast aan een afzonderlijke aanslagvoet van 10 %.

 

Klik hier om onze statuten en het pensioenreglement te raadplegen.