Laatste nieuws

Laatste nieuws

Bijzondere Algemene Vergadering op 10/12/2020

De bijzondere algemene vergadering van de Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen OFP wordt gehouden op donderdag 10 december 2020 om 15.00 uur. Wegens de Covid-19 crisis wordt de vergadering enkel per videoconferentie georganiseerd a.h.v. het communicatieplatform Microsoft Teams.

U kan deze vergadering bijwonen door voorafgaand in te schrijven. Gelieve hiervoor een e-mail met uw gegevens te sturen naar info@vkag.be .

VAPZ-bijdragen en andere pensioenpremies storten in Covid19-tijden

Lees hier meer over in het artikel van de heer C. Verbeek, algemeen directeur. (november 2020)

Coronavirus – VAPZ bijdragen 2020 blijven 100% fiscaal aftrekbaar

Bron: Belga

Tijdelijk adres tijdens de bouwwerken:

Kunstlaan 56, 1000 BRUSSEL

Kapitalisatievoet van 1,10%

Voorzichtigheid is geboden door de onzekere economische impact van de Coronacrisis die leidt tot zeer wisselvallige, financiële markten. Daarom heeft de Voorzorgskas beslist om de rentevoet vanaf 01/07/2020 te verlagen van 1,35% naar 1,10%.

Nieuw pensioenreglement in voege vanaf 01/07/2020

Nieuwe statuten in voege vanaf 19/05/2020

VAPZ plafonds 2020

Maximumbijdragen voor 2020 : 3.291,30 € voor een gewoon VAPZ en 3.786,81 € voor een sociaal VAPZ in functie van de netto geïndexeerde beroepsinkomsten van 2017. De maximumbijdrage voor de stagiairs wordt berekend op basis van het forfaitaire inkomen van 13.993,78 € : 1.143,29 € voor een gewoon VAPZ en 1.315,42 € voor een sociaal VAPZ.

Volg ons op Facebook !

Interview Meester V. Pertry (Partner Eubelius) – voorzitter Directiecomité VKAG op advocatennet.be (24/07/2019) 

Het wettelijk en aanvullend pensioen voor zelfstandigen anno 2018

Lees hier meer over in het artikel op Jubel.be. De heer Casper Verbeek, algemeen directeur, geeft u een laatste update.

Vanaf 01/07/2018: Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

Vanaf 01/07/2018 biedt de Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen OFP, naast het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), ook het Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) aan.

Privacy (GDPR)

Conform de nieuwe wet op de privacy  (GDPR) in voege op 25 mei 2018, nodigen wij u uit onze nieuwe verklaring m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens te raadplegen: Verklaring privacybeleid GDPR

Nieuw solidariteitsreglement Curalia in voege vanaf 01/01/2018