Laatste nieuws

Laatste nieuws

Het wettelijk en aanvullend pensioen voor zelfstandigen anno 2018

Lees hier meer over in het artikel op Jubel.be. De heer Casper Verbeek, algemeen directeur, geeft u een laatste update.

Vanaf 01/07/2018: Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

Vanaf 01/07/2018 biedt de Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen OFP, naast het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), ook het Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) aan.

Privacy (GDPR)

Conform de nieuwe wet op de privacy  (GDPR) in voege op 25 mei 2018, nodigen wij u uit onze nieuwe verklaring m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens te raadplegen: Verklaring privacybeleid GDPR

VAPZ plafonds 2018

Maximumbijdragen voor 2018 : 3.187,04 € voor een gewoon VAPZ en 3.666,85 € voor een sociaal VAPZ in functie van de netto geïndexeerde beroepsinkomsten van 2015. De maximumbijdrage voor de stagiairs wordt berekend op basis van het forfaitaire inkomen van 13.550,50 € : 1.107,08 € voor een gewoon VAPZ en 1.273,75 € voor een sociaal VAPZ.

Kapitalisatievoet van 1,75%

Door de jaren heen heeft de Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen (VKAG) steeds een proactief beleggingsbeleid gevoerd. Vanaf het jaar 2018 is een kapitalisatievoet van 1,75% van toepassing.

Nieuw pensioenreglement in voege vanaf 01/01/2018

Nieuw solidariteitsreglement Curalia in voege vanaf 01/01/2018