Ik heb reeds een groepsverzekerings- of IPT-contract. Is dit cumuleerbaar met een VAPZ-contract ?

Het VAPZ kan gecumuleerd worden met andere formules voor het aanvullend pensioen waarop u in het kader van uw beroep hebt ingetekend (groepsverzekering,  individuele pensioentoezegging voor zelfstandige bedrijfsleiders). Deze bijdragen worden in de vennootschap afgetrokken. De bijdrage voor het aanvullend pensioen wordt op dezelfde voet als de sociale bijdragen behandeld hetzij persoonlijk, hetzij in de vennootschap en moet de 80%-regel respecteren.

< terug naar FAQ