Hoe wordt het kapitaal op het einde van het contract belast?

Elk systeem waaraan fiscale voordelen gekoppeld zijn, wordt op einddatum door de fiscus belast. Het aanvullend pensioen geniet evenwel het meest voordelige stelsel van belastingheffing, met name de fictieve rente. Op het ouderdomskapitaal moet een bepaald percentage worden aangegeven als inkomen. Op 65 jaar bedraagt dit 5% van het belastbare bedrag, aan te geven gedurende 10 jaar. De fictieve rente (of omzettingsrente) wordt door de fiscus dus opgeteld bij uw pensioen. Maar rekening houdend met de belastingvermindering die u als gepensioneerde geniet, heeft dit voor gevolg dat er meestal geen belasting verschuldigd is op uw aanvullend pensioen.

Graag vermelden wij dat door de wet betreffende het generatiepact van 23 december 2005 (B.S. 30 december 2005) een nieuw fiscaal voordeel gestalte heeft gekregen. Inderdaad een fiscaal voordeel komt toe aan wie “effectief actief” blijft tot de wettelijke pensioenleeftijd. Deze regeling geldt zowel voor zelfstandigen als voor zelfstandige bedrijfleiders. Indien aan de voorwaarde van “effectief actief” blijven tot aan de wettelijke pensioenleeftijd wordt voldaan en de uitkering ten vroegste plaatsvindt vanaf die wettelijke pensioenleeftijd, dan wordt slechts 40% (in plaats van 50%) van het uitgekeerde kapitaal omgezet in een fictieve rente en belast. In dit geval is dus 60% (in plaats van 50%) van het ouderdomskapitaal vrijgesteld van belastingen.

< terug naar FAQ