Hoe werkt het VAPZ?

Uw VAPZ-bijdrageplafond voor 2020 wordt herberekend in functie van uw netto geïndexeerd belastbaar beroepsinkomen van 2017.

Gewoon VAPZ
  • vrije keuze van uw jaarlijkse bijdrage : voor 2020 tussen  250,00 € en 3.291,30 €
  • uw plafond voor 2020: 8,17% van het geïndexeerd netto belastbaar beroepsinkomen van 2017
Sociaal VAPZ
  • vrije keuze van uw jaarlijkse bijdrage: voor 2020 tussen 1.000,00 € en 3.786,81 €
  • uw plafond voor 2020: 9,40% van het geïndexeerd netto belastbaar beroepsinkomen van 2017
Waar vindt u deze inkomsten ?
belastingsaangifte aanslagjaar 2018 – inkomsten 2017 bruto beroepsinkomsten
– beroepskosten
– sociale bijdragen
netto belastbaar beroepsinkomen van 2017 = ……….. €
herwaarderingscoëfficient x 1,0522372
geïndexeerd netto belastbaar beroepsinkomen van 2017 (*) = ……….. €

(*) Berekeningsbasis 2020 = netto belastbaar beroepsinkomsten 2017 x 1,0522372