Hoe werkt het VAPZ?

Uw VAPZ-bijdrageplafond voor 2021 wordt herberekend in functie van uw netto geïndexeerd belastbaar beroepsinkomen van 2018.

Gewoon VAPZ
  • vrije keuze van uw jaarlijkse bijdrage : voor 2021 tussen  250,00 € en 3.302,77 €
  • uw plafond voor 2021: 8,17% van het geïndexeerd netto belastbaar beroepsinkomen van 2018
Sociaal VAPZ
  • vrije keuze van uw jaarlijkse bijdrage: voor 2021 tussen 1.000,00 € en 3.800,01 €
  • uw plafond voor 2021: 9,40% van het geïndexeerd netto belastbaar beroepsinkomen van 2018
Waar vindt u deze inkomsten ?
belastingsaangifte aanslagjaar 2019 – inkomsten 2018 bruto beroepsinkomsten
– beroepskosten
– sociale bijdragen
netto belastbaar beroepsinkomen van 2018 = ……….. €
herwaarderingscoëfficient x 1,0346668
geïndexeerd netto belastbaar beroepsinkomen van 2018 (*) = ……….. €

(*) Berekeningsbasis 2021 = netto belastbaar beroepsinkomsten 2018 x 1,0346668