Hoe werkt het VAPZ?

Uw VAPZ-bijdrageplafond voor 2018 wordt herberekend in functie van uw netto geïndexeerd belastbaar beroepsinkomen van 2015.

Gewoon VAPZ
  • vrije keuze van uw jaarlijkse bijdrage : voor 2018 tussen  250,00 € en 3.187,04 €
  • uw plafond voor 2018: 8,17% van het geïndexeerd netto belastbaar beroepsinkomen van 2015
Sociaal VAPZ
  • vrije keuze van uw jaarlijkse bijdrage: voor 2018 tussen 1.000,00 € en 3.666,85 €
  • uw plafond voor 2018: 9,40% van het geïndexeerd netto belastbaar beroepsinkomen van 2015
Waar vindt u deze inkomsten ?
belastingsaangifte aanslagjaar 2016 – inkomsten 2015 bruto beroepsinkomsten
– beroepskosten
– sociale bijdragen
netto belastbaar beroepsinkomen van 2015 = ……….. €
herwaarderingscoëfficient x 1,061097
geïndexeerd netto belastbaar beroepsinkomen van 2015 (*) = ……….. €

(*) Berekeningsbasis 2018 = netto belastbaar beroepsinkomsten 2015 x 1,061097