Geniet mijn VAPZ-contract elk jaar een winstdeelneming?

De uitkering van een bonus is afhankelijk van de resultaten en de economische conjunctuur.

< terug naar FAQ