Advocaat-vennoten

UIT VOORZORG …
NU DENKEN AAN LATER

Mag ik u voorstellen aan Marleen ?

Marleen is 42 jaar. Ze werkt als vennoot in een middelgroot advocatenkantoor. Elke dag opnieuw investeert ze in de toekomst van haar kantoor. Met hart en ziel, en vol vertrouwen. Marleen denkt aan later en bouwt een aanvullend pensioen op. Uit voorzorg heeft ze naast een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen ook een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen afgesloten.

En u, denkt u ook aan later, aan uw pensioen? Misschien bent u al eens gaan kijken op www.mypension.be. Dan zult u het hebben opgemerkt: met uw wettelijk pensioen kunt u uw levensstandaard moeilijk behouden.

Voorbeeld
Op basis van haar geïndexeerd netto-inkomen van 45.000 € per jaar kan Marleen maximum 3.302,77 €*
fiscaal optimaal investeren in een VAPZ contract.

Wat ontvangt Marleen op de wettelijke pensioenleeftijd (67 jaar**)?
Bruto ouderdomskapitaal 88.993,41 €
Indicatief winstaandeel (1%) 12.051,58 €
Totaal op 67 jaar 101.044,99 €

* Naast een gewoon VAPZ contract bestaat ook de mogelijkheid om een sociaal VAPZ contract met bijkomende voordelen af te sluiten.
** Simulatie: aanvangsdatum 01-01-2021, gewoon VAPZ met overlijdensdekking, een rendement van 1,10% en 3% inningskosten per jaar.

 

VAPZ-bijdragen zijn volledig fiscaal aftrekbaar als beroepskosten. U betaalt door die aftrek ook minder socialezekerheidsbijdragen. Op een VAPZ-bijdrage is geen premietaks van 4,4% verschuldigd. Het VAPZ is combineerbaar met andere vormen van aanvullende pensioenopbouw zoals een individuele pensioentoezegging (IPT), een groepsverzekering, een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) en pensioensparen.


Bereid uw pensioen zorgvuldig voor!

Investeer in extra aanvullend pensioenproducten die fiscaal voordelig zijn. Zo slaat u twee vliegen in één klap. We helpen u graag kiezen tussen twee formules: VAPZ en POZ.

1. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen
Bij het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, kortweg VAPZ, zijn de bijdragen volledig fiscaal
aftrekbaar in de personenbelasting. Ze verminderen ook de toekomstige socialezekerheidsbijdragen.
Zo kan u tot maximum 63% van de betaalde jaarbijdrage terugverdienen.

2. Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen
Hebt u geen vennootschap? Dan kunt u kiezen, bovenop het VAPZ, voor de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen, kortweg POZ. Met deze pensioenformule geniet u een belastingvermindering van 30%.

Denk nú aan later
Wilt u net als Marleen later de zekerheid van een comfortabel pensioen op basis van een fiscale optimalisatie? Stuur een e-mail naar info@vkag.be met uw naam, geboortedatum en het bedrag dat u wilt storten. Dan maken we een simulatie op uw maat.

Meer weten?
Bel ons op 02 534 42 42.
Stuur een e-mail naar info@vkag.be.
Of surf naar www.vkag.be.