Advocaat-stagiair

UIT VOORZORG …
NU DENKEN AAN LATER

Mag ik u voorstellen aan Marc?

Marc is 24 jaar. Hij zet als advocaat-stagiair elke dag zijn beste beentje voor in een internationaal kantoor. Zijn eerste stappen van zijn loopbaan zijn veelbelovend. Hij kijkt vol vertrouwen naar de toekomst, zeker nu hij ook bouwt aan een aanvullend pensioen. Uit voorzorg voor later sloot hij een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen af.

Bereid je pensioen nu al voor!
Pas uit de startblokken en al denken aan je pensioen: is dat niet wat overdreven? Nee hoor! Neem maar eens een kijkje op www.mypension.be. Dan merk je het meteen: met je wettelijk pensioen zul je later moeilijk je levensstandaard kunnen behouden.

Voorbeeld
Op basis van een geïndexeerd netto-inkomen van 25.000 € per jaar kan Marc maximum 2.042,50 €* fiscaal optimaal investeren in een VAPZ contract.

 

Wat ontvangt Marc op de wettelijke pensioenleeftijd (67 jaar**)?
Bruto ouderdomskapitaal 102.868,74 €
Indicatief winstaandeel (1%) 26.501,55 €
Totaal op 67 jaar 129.370,29 €


* Naast een gewoon VAPZ contract bestaat ook de mogelijkheid om een sociaal VAPZ contract met bijkomende voordelen af te sluiten.
** Simulatie: aanvangsdatum 01-01-2021, gewoon VAPZ met overlijdensdekking, een rendement van 1,10% en 3% inningskosten per jaar.

 

VAPZ-bijdragen zijn volledig fiscaal aftrekbaar als beroepskosten. U betaalt door die aftrek ook minder socialezekerheidsbijdragen. Op een VAPZ-bijdrage is geen premietaks van 4,4% verschuldigd. Het VAPZ is combineerbaar met andere vormen van aanvullende pensioenopbouw zoals een individuele pensioentoezegging (IPT), een groepsverzekering, een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) en pensioensparen.

 

Minimale bijdrage
Als startend advocaat kun je opteren voor de storting van een kleine jaarbijdrage van bijvoorbeeld 250 €. Per maand betaal je dan ongeveer 21 €.

Twee vliegen in één klap
Investeer in het fiscaal voordelige Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, kortweg VAPZ. En sla net zoals Marc twee vliegen in één klap. Bij het VAPZ zijn de bijdragen volledig fiscaal aftrekbaar in de  personenbelasting. Ze verminderen ook de toekomstige socialezekerheidsbijdragen. Zo verdien je tot maximum 63% van de betaalde jaarbijdrage terug.

Denk nú aan later
Wilt u net als Marc later de zekerheid van een comfortabel pensioen op basis van een fiscale optimalisatie? Stuur een e-mail naar info@vkag.be met uw naam, geboortedatum en het bedrag dat u wilt storten. Dan maken we een simulatie op uw maat.

Meer weten?
Bel ons op 02 534 42 42.

Stuur een e-mail naar info@vkag.be.
Of surf naar www.vkag.be.