Notice: Undefined index: id in /www/v/voorzorgskas1_h1/www/wp-content/themes/vkag/single.php on line 18

Laatste nieuws

Algemene Vergadering op 19/05/2020

De Algemene Vergadering van de Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen OFP wordt gehouden op dinsdag 19 mei 2020 om 14.00 uur in het Huis van de Voorzorgskas, Gulden Vlieslaan 64 te 1060 Brussel.

Gezien de Covid-19 maatregelen, bestaat de mogelijkheid dat de vergadering per videoconferentie zal plaatsvinden. Na ontvangst van uw inschrijving bezorgt de Voorzorgskas u per e-mail alle nuttige informatie.

VAPZ plafonds 2020

Maximumbijdragen voor 2020 : 3.291,30 € voor een gewoon VAPZ en 3.786,81 € voor een sociaal VAPZ in functie van de netto geïndexeerde beroepsinkomsten van 2017. De maximumbijdrage voor de stagiairs wordt berekend op basis van het forfaitaire inkomen van 13.993,78 € : 1.143,29 € voor een gewoon VAPZ en 1.315,42 € voor een sociaal VAPZ.

Volg ons op Facebook !

Interview Meester V. Pertry (Partner Eubelius) – voorzitter Directiecomité VKAG op advocatennet.be (24/07/2019) 

Nieuw pensioenreglement in voege vanaf 01/01/2019

Kapitalisatievoet van 1,35%

Door de jaren heen heeft de Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen (VKAG) steeds een proactief beleggingsbeleid gevoerd. Vanaf het jaar 2019 is een kapitalisatievoet van 1,35% van toepassing.

Het wettelijk en aanvullend pensioen voor zelfstandigen anno 2018

Lees hier meer over in het artikel op Jubel.be. De heer Casper Verbeek, algemeen directeur, geeft u een laatste update.

Vanaf 01/07/2018: Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

Vanaf 01/07/2018 biedt de Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen OFP, naast het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), ook het Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) aan.

Privacy (GDPR)

Conform de nieuwe wet op de privacy  (GDPR) in voege op 25 mei 2018, nodigen wij u uit onze nieuwe verklaring m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens te raadplegen: Verklaring privacybeleid GDPR

Nieuw solidariteitsreglement Curalia in voege vanaf 01/01/2018