Notice: Undefined index: id in /www/v/voorzorgskas1_h1/www/wp-content/themes/vkag/single.php on line 18

Laatste nieuws

Nieuw pensioenreglement VAPZ en pensioenreglement POZ in voege vanaf 27/05/2021

Algemene vergadering op 27 mei 2021

De Algemene Vergadering van de Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen OFP wordt gehouden op donderdag 27 mei 2021 om 13.30 uur te 1000 Brussel, Kunstlaan 56.

Gezien de Covid-19 maatregelen, bestaat echter de mogelijkheid dat de vergadering enkel per videoconferentie wordt georganiseerd a.h.v. het communicatieplatform Microsoft Teams.
Indien u aan deze vergadering wenst deel te nemen, gelieve ons dit dan per e-mail naar info@vkag.be te bevestigen.
U ontvangt dan een inschrijvingsformulier en alle nuttige informatie.
Inschrijven is mogelijk tot 14 mei 2021.

De VKAG blaast 70 kaarsjes uit

Op 17 maart viert de Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen OFP haar 70e verjaardag. De Voorzorgskas gaat er prat op dat zij gedurende al die jaren haar expertise en kennis voor de opbouw van een aanvullend pensioen ter beschikking stelde van u als zelfstandige.
Dit was uiteraard niet mogelijk zonder de talrijke generaties van zelfstandigen die ons hun vertrouwen schonken. Wij danken dan ook al onze leden die meeh(i)elpen aan het succes van de Voorzorgskas. We blijven ernaar streven om uw betrouwbare partner te zijn op de VAPZ-markt.

 

Fiscale aftrekbaarheid van VAPZ bijdragen in 2020 en 2021

De voorwaarde voor de fiscale aftrekbaarheid van VAPZ bijdragen is dat de zelfstandige zijn sociale lasten voor dat jaar heeft betaald. Voor wie voor 2020 uitstel van betaling van sociale bijdragen had gevraagd en gekregen, blijft de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ bijdragen toch behouden voor zover de sociale bijdragen 2020 worden betaald in 2021.

Deze maatregel inzake uitstel van betaling van sociale bijdragen werd inmiddels verlengd voor de bijdragen van het 1ste en 2de kwartaal 2021.

Bronnen:
De Tijd: https://www.tijd.be/netto/analyse/pensioen/zelfstandigen-sparen-maximaal-voor-pensioen-ondanks-corona/10277541.html
De Standaard:
 https://www.standaard.be/cnt/dmf20210127_92443851

VAPZ plafonds 2021

Maximumbijdragen voor 2021 : 3.302,77 € voor een gewoon VAPZ en 3.800,01 € voor een sociaal VAPZ in functie van de netto geïndexeerde beroepsinkomsten van 2018. De maximumbijdrage voor de stagiairs wordt berekend op basis van het forfaitaire inkomen van 14.042,57 € : 1.147,28 € voor een gewoon VAPZ en 1.320,00 € voor een sociaal VAPZ.

Volg ons op LinkedIn en Facebook !

VAPZ bijdragen en andere pensioenpremies storten in Covid19-tijden

Lees hier meer over in het artikel van de heer C. Verbeek, algemeen directeur. (november 2020)

Coronavirus – VAPZ bijdragen 2020 blijven 100% fiscaal aftrekbaar

Bron: Belga

Tijdelijk adres tijdens de bouwwerken:

Kunstlaan 56, 1000 BRUSSEL

Kapitalisatievoet van 1,10%

Voorzichtigheid is geboden door de onzekere economische impact van de Coronacrisis die leidt tot zeer wisselvallige, financiële markten. Daarom heeft de Voorzorgskas beslist om de rentevoet vanaf 01/07/2020 te verlagen van 1,35% naar 1,10%.

Nieuwe statuten in voege vanaf 19/05/2020

Interview Meester V. Pertry (Partner Eubelius) – voorzitter Directiecomité VKAG op advocatennet.be (24/07/2019) 

Het wettelijk en aanvullend pensioen voor zelfstandigen anno 2018

Lees hier meer over in het artikel op Jubel.be. De heer Casper Verbeek, algemeen directeur, geeft u een laatste update.

Vanaf 01/07/2018: Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

Vanaf 01/07/2018 biedt de Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen OFP, naast het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), ook het Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) aan.

Privacy (GDPR)

Conform de nieuwe wet op de privacy  (GDPR) in voege op 25 mei 2018, nodigen wij u uit onze nieuwe verklaring m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens te raadplegen: Verklaring privacybeleid GDPR

Nieuw solidariteitsreglement Curalia in voege vanaf 01/01/2018